Tag: Ông có nghĩ là sẽ có lý nếu tổ chức bỏ phiếu luận tội sau khi 2-8 và Messina tuyên bố sự ra đi?Tôi nghĩ rằng lúc đó